بهترین دعانویس – دعا نویس با موکل – دعانویس استاد – دعا نویس خوب

تصویر دعانویس - دعا نویس با موکل - دعانویس استاد - دعا نویس خوب

بهترین دعانویس – دعا نویس با موکل – دعانویس استاد – دعا نویس خوب

دعانویس کسی است که در زمینه علوم غریبه و عرفان به حقیقت رسیده اند و از آگاهی معنوی و دانش و ارتباط با دنیای ماوراء فعالیت می کنند و به نوعی دارای نیرو و انرژی مثبتی می باشد که به شناخت خود رسیده است و با نوشتن دعا و یا طلسماتی روی کاغذ برای حل مشکلات مردم اقدام می کند و در مقابل نوشتن آن طلسمات و دعاها مبلغی را می گیرد، این گروه، افرادی هستند که با علم جفر و یا رمل و یا ارتباط با موجودات ماوراء از وقایع آن شخص ومشکلاتش اگاه می شوند

دعانویس استاد , دعانویس حرفه ای و دعا نویس خوب

و مشکلات آنان را با نوشتن آن دعاها تا حدودی حل میکند، دعانویسان کارهایی همچون طلسم کارگشا، بخت گشا، طلسمی برای رفع ترس و دفع سحر و جادو، احضارمحبت و جلب محبت شدید، طلسم رزق و روزی زبانبند، تیغ بند، دفع سحر و جادو، باطل سحر و…انجام میدهند. دعانویس

دعانویس حرفه ای و دعا نویس خوب

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن مورد نظر تماس حاصل نمایید.

۰۹۱۲۷۴۵۴۳۰۴

 
با دوستانتان به اشتراک بگذارید